Trường ĐH Thái Bình Dương – Pacific Ocean University (POU) được thành lập năm 2008 tại TP Nha Trang. Sau mười năm phát triển, để tiếp tục nâng cao chất lượng và tầm nhìn chiến lược trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, Trường quyết định thành lập Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế do Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy làm Viện trưởng.

{keywords}
 

Theo lãnh đạo nhà trường, Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế được hình thành do sự thúc đẩy của hai yêu cầu quan trọng trong sự phát triển giáo dục ở Việt Nam: Quốc tế hóa đại học và nâng tầm đại học lên hàng đại học nghiên cứu.

Viện hướng tới thiết lập các chương trình làm việc với các đối tác nước ngoài, các học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, các trường đại học, các viện nghiên cứu quốc tế. Viện cũng có nhiệm vụ xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu và dịch giả trong nước, hình thành các liên kết trong hoạt động nghiên cứu để đóng góp vào các thành tựu chung của nền học thuật Việt Nam.

Trong nội dung hoạt động của Viện, các sinh hoạt học thuật (seminar, tọa đàm, hội thảo…) nhằm tạo ra không gian trong đó tri thức thực sự được sống vòng đời hữu ích của mình, được lưu chuyển, tương tác giữa những người tạo ra chúng (các tác giả) và những người tiếp nhận (công chúng).

"Tủ sách Hàn lâm" được thực hiện trong chương trình hợp tác giữa Viện Hợp tác Nghiên cứu Quốc tế và Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life), với mục đích giới thiệu các tri thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học xã hội và nhân văn trên thế giới, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển nghiên cứu ở đại học, để đại học Việt Nam có thể tham gia vào quá trình sản xuất tri thức của nhân loại trong lĩnh vực này. “Tủ sách Hàn lâm” cũng giới thiệu các thành tựu nghiên cứu của các tác giả Việt Nam trong lĩnh vực này.

Quỹ phát triển nghiên cứu và dịch thuật tìm kiếm sự ủng hộ đối với công việc nghiên cứu và công việc dịch thuật các sách nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, với mong muốn rằng các tầng lớp khác nhau trong xã hội càng ngày càng hiểu rõ, đánh giá được tầm quan trọng của tri thức hàn lâm trong đời sống của một cộng đồng hay một quốc gia, và đóng góp vào việc lan tỏa nguồn tri thức bậc cao này.

Ngân Anh

Khởi động dự án dịch thuật tác phẩm kinh điển phương Đông

Khởi động dự án dịch thuật tác phẩm kinh điển phương Đông

Dự án Kinh điển Phương Đông dự kiến sẽ được thực hiện trong 10 năm theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 3/2019-2/2024, giai đoạn 2 từ 3/2024 - 2/2029.