Raggedy Ann & Andy: A Musical Adventure

Cập nhập tin tức Raggedy Ann & Andy: A Musical Adventure

Điểm lại những hình tượng đã được đạo diễn David F. Sandberg sử dụng để tạo nên hình ảnh Annabelle