Ravipol Phumreuang

Cập nhập tin tức Ravipol Phumreuang

Trợ lý đạo diễn của công ty nổi tiếng GMMTV bị bắt với cáo buộc lạm dụng trẻ vị thành niên trong quá trình thử vai cho một bộ phim đam mỹ.