Re Try

Cập nhập tin tức Re Try

Cha đẻ Angry Birds cũng làm game ăn theo Flappy Bird

Retry, một game mobile ăn theo phong cách Flappy Bird của ông chủ Angry Birds.