Régis Wargnier

Cập nhập tin tức Régis Wargnier

Đừng chạy theo thị hiếu khán giả

Đạo diễn phim Đông Dương cho rằng những nhà làm phim nên tập trung thể hiện góc nhìn độc đáo của cá nhân, không nên chạy theo điện ảnh nước ngoài hay thị hiếu khán giả.

Con gái vua hề Sác lô làm giám khảo LHP quốc tế Hà Nội

Theo tìm hiểu, để mời được nữ diễn viên Geraldine Leigh Chaplin qua Việt Nam lần này, BTC đã phải đáp ứng khá nhiều điều kiện khắt khe.