Reiju

Cập nhập tin tức Reiju

Kế hoạch ám sát Big Mom chắc chắn thất bại chỉ vì những nguyên nhân này!

Nếu bạn nghĩ 1 kế hoạch ám sát Tứ Hoàng được “xuôi chèo mát mái” thì đã nhầm to rồi đấy…