Remix OS

Cập nhập tin tức Remix OS

Dùng thử Phoenix OS: nền tảng Android 7.1, chạy hoàn hảo trên máy tính và có Google Play Store

Dùng thử Phoenix OS, lựa hoàn hảo mới để trải nghiệm Android trên máy tính.