Resident Evil 2 Remake

Cập nhập tin tức Resident Evil 2 Remake

Cười ra bánh chưng với Resident Evil 2, khi biểu cảm nhân vật "được" tăng lên 500%

Capcop đã làm xong việc của mình là đưa ra một phiên bản Resident Evil tuyệt vời. Việc phá game hãy để game thủ lo hộ cho.