Richard Browning

Cập nhập tin tức Richard Browning

Bộ giáp Iron Man đời thực lập kỷ lục bay trên đường trượt zipline dài nhất Châu Âu

Gắn trên mình bộ giáp như Iron Man ngoài đời thực, anh chàng Richard Browning vừa tiếp tục thiết lập lên một kỷ lục mới khi bay qua đường trượt zipline dài nhất Châu Âu.