rise of the dark spark

Cập nhập tin tức rise of the dark spark

Transformers: Rise of the Dark Spark – 2 Optimus Prime song hành

Cuối cùng sau 2 năm chờ đợi, chúng ta cũng được tiếp tục theo dõi cuộc chiến giữa Autobot và Decepticon trên hành tinh Cybertron. Nhưng trong phiên bản này, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra khi có đến 2 Optimus Prime cùng xuất hiện.

Transformers: Rise of the Dark Spark công bố ngày ra mắt

Transformers: Rise of the Dark Spark sẽ làm rõ thêm cho cốt truyện của bộ phim Transformers: Age of Extinction.