Công nghệ robot mang lại hy vọng mới cho người khuyết tật vận động

Không chiếm đoạt công việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Robot có World Cup riêng, sẽ đánh bại đội tuyển mạnh nhất của con người?

M.B (Theo BBC Click)