Rocktar Games

Cập nhập tin tức Rocktar Games

Tình trạng hack tiền sẽ không còn trong GTA Online

Sau 3 năm, xem ra Rocktar Games vẫn chưa có ý định bỏ rơi chế độ online của GTA V.