Rolls-Royce Lửa Thiêng

Cập nhập tin tức Rolls-Royce Lửa Thiêng

Chiếc Rolls-Royce thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết là siêu phẩm "Lửa Thiêng" sẽ được đưa ra bán đấu giá vào ngày 15/11 tới đây tại Hà Nội.