Romance of Three Kingdom: The Legend of Caocao

Cập nhập tin tức Romance of Three Kingdom: The Legend of Caocao

ROTK Mobile – Game Tam Quốc hiếm hoi lấy Tào Tháo làm nhân vật chính

Nếu xét riêng về mặt tài năng, Tào Tháo chắc chắn là người giỏi nhất trong số 3 vị vua của Ngụy – Thục - Ngô.