Root Letter

Cập nhập tin tức Root Letter

Root Letter - Tựa game về một vụ mất tích bí ẩn

Root Letter là một tựa game mà trong đó, người chơi sẽ tìm hiểu về một vụ mất tích bí ẩn trong quá khứ 15 năm trước.