Rotten Tomato

Cập nhập tin tức Rotten Tomato

Bạn sẽ thấy yêu trẻ em hơn khi xem xong Tiểu Đội Cò Bay

(GameSao.vn) - Storks - Tiểu Đội Cò Bay sẽ là tác phẩm ý nghĩa cho các em nhỏ và cả người lớn.