Royal Albert Hall

Cập nhập tin tức Royal Albert Hall

Bạn có biết, hơn 100 trước đã từng có một Board game kể về cuộc chiến giữa phụ nữ và cảnh sát đấy

Và nhiệm vụ của người chơi đối với tựa game này cũng khá đơn giản, đó là tạo ra các cuộc chiến đường phố giữa hai phe, đồng thời cố gắng đạt được mục đích của từng đội.