rừng thông bị đốn hạ

Cập nhập tin tức rừng thông bị đốn hạ

Hơn 160 cây thông ba lá có đường kính 15-45 cm trong rừng tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị lâm tặc đốn hạ,