ruột thừa

Cập nhập tin tức ruột thừa

Đau ruột thừa, bị cắt vòi trứng: Bác sĩ tuyến dưới cãi lý tuyến trên

Sau khi mổ 3 lần (hai lần tuyến dưới, 1 lần tuyến trên), nữ bệnh nhân bị cắt mất vòi trứng. Bác sỹ tuyến huyện và tuyến tỉnh đã có những phát ngôn không đồng nhất, thậm chí mâu thuẫn.