rượu bia

Cập nhập tin tức rượu bia

Thu nhập giảm nhưng người Việt ăn thịt, uống bia nhiều hơn

Dù mức thu nhập giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng mức sống của người dân cao hơn với xu hướng giảm dần tinh bột, tăng tiêu thụ thịt trứng.

Tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam vẫn tăng mạnh

Lượng tiêu thụ rượu bia tăng từ mức 0,9 lít/người/tháng năm 2018 lên 1,3 lít/người/tháng năm 2020, theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê.