ryse

Cập nhập tin tức ryse

Crytek khẳng định sẽ không phá sản

Crytek khẳng định đã tìm được nguồn vốn mới để tiếp tục hoạt động và cho ra mắt các sản phẩm trong tương lai.