Sài Gòn Phantom

Cập nhập tin tức Sài Gòn Phantom

Công bố gói tài trợ chính thức giữa nhãn hàng SWING và đội tuyển Liên Quân Mobile – Sài Gòn Phantom

TP. HCM, ngày 02/10/2018, buổi ký kết công bố gói tài trợ giữa nhãn hàng SWING (thuộc Công ty TNHH Thực phẩm ORION Vina) và đội tuyển Liên Quân Mobile - Sài Gòn Phantom đã diễn ra với đại diện tham dự của hai bên.