Sáng nay (20/9), Bộ Tư pháp tổ chức buổi tọa đàm triển khai chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh văn phòng Bộ cho rằng, bên cạnh những ưu điểm và những tác động tích cực của báo chí, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết trong lãnh đạo, quản lý, nhất là việc để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, biểu hiện thương mại hóa báo chí, tình trạng báo hóa tạp chí và các trang thông tin điện tử.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: T.Nhung

Trước thực trạng nêu trên, để triển khai nhiệm vụ xây dựng nền báo chí truyền thông nhân văn, hiện đại, theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước đối với báo chí truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch 156 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tầm quan trọng, sự cần thiết về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp cũng tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Cơ hội chậm lại, thức tỉnh

Hồi tháng 6, Thanh tra Bộ TT&TT ban hành kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định, kết luận thanh tra đã chỉ ra sai phạm của báo và kết luận thanh tra đó đã giúp tờ báo đi chậm lại, giúp tờ báo thức tỉnh hơn trong công việc làm nghề, tác nghiệp và trong công việc quản lý. 

“Sau ngồi nghĩ lại thấy có những cái mình có điều kiện chỉnh sửa, đây là cơ hội để chúng tôi nhìn lại, khắc phục”, lời người đại diện Báo Pháp luật Việt Nam.

 4 đơn vị báo chí của Bộ Tư pháp ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”. Ảnh: T.Nhung

Vẫn theo người đại diện Báo Pháp luật Việt Nam, Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo đã chỉ ra những những vấn đề đang tồn tại của chính Báo Pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở kế hoạch này, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký vào Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch 156. 

Các nội dung của Kế hoạch 156 ban hành chung cho các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản nhưng đã được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã có chương trình riêng.

Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện kết luận thanh tra của Bộ TT&TT song hành với việc thực hiện Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo, theo đó chấn chỉnh hoạt động của tờ báo và coi kết luận thanh tra và Kế hoạch 156 là “cẩm nang”.

“Chính nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, anh em ở Báo Pháp luật Việt Nam cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có hướng phát triển và không thể để sai phạm nữa”, Phó TBT Báo Pháp luật Việt Nam nói.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Bằng Vũ, Trưởng Phòng Thanh tra, pháp chế, Bộ TT&TT cho biết, giai đoạn vừa qua đơn vị xử lý 10 cơ quan báo chí có sai phạm, số tiền phạt trên 600 triệu đồng.

Ông Nguyễn Bằng Vũ nhận thấy, nhiều cơ quan báo chí không quan tâm đến tôn chỉ, mục đích của tờ báo mình là gì, tôn chỉ mục đích luôn bị bỏ qua.  Ông Vũ mong các cơ quan báo chí quan tâm đến tôn chỉ mục đích của tờ báo và việc tư nhân hóa báo chí...

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng, Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo hết sức tổng thể, Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành và chính thức triển khai chương trình hành động.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị cơ quan báo chí của Bộ quán triệt, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người làm báo chí truyền thông trong việc thực hiện Kế hoạch 156 của Ban Tuyên giáo, thực hiện mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. 

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí của Bộ liên tục rà soát, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, công tác biên tập đúng định hướng, tư tưởng của Đảng. Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đề nghị cần tăng cường năng lực trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức theo đúng yêu cầu của Kế hoạch 156.

"4 đơn vị báo chí của Bộ ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” cần tránh tình trạng ký để mà ký.

Việc ký cam kết, giao ước rồi thì phải thực hiện đến nơi đến chốn, nếu không những khuyến cáo của đồng chí Nguyễn Bằng Vũ lại rơi vào chính chúng ta”, Thứ trưởng lưu ý.