sai phạm đất đai ở Bình Dương

Cập nhập tin tức sai phạm đất đai ở Bình Dương

Kiến nghị xử lý loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Bình Dương

Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cho rằng, cần xử lý nghiêm, kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với loạt cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Bình Dương.