sạm da

Cập nhập tin tức sạm da

Sạm da có phải bị bệnh gan?

 Da mặt vàng sạm, mắt cũng hơi vàng. Xin hỏi bác sĩ có phải em bị bệnh gan