San Diago Comic Con 2016

Cập nhập tin tức San Diago Comic Con 2016

Justice League lại tái xuất trong Fallout 4

Trailer của bộ phim Justice League đã được xây dựng lại sử dụng những mô hình trong Fallout 4.