sàn thương mại điện tử du lịch

Cập nhập tin tức sàn thương mại điện tử du lịch

Viettel xây dựng sàn thương mại điện tử du lịch, cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp

Xây dựng một sản phẩm du lịch trực tuyến ngay trong đại dịch, Viettel mong muốn cộng hưởng được sức mạnh của các doanh nghiệp Việt và cơ quan quản lý Nhà nước thông qua Travelbook.