sản xuất nông sản

Cập nhập tin tức sản xuất nông sản

Nhiều chuỗi liên kết phát huy hiệu quả

Liên kết chuỗi không chỉ cung cấp nguồn cung thực phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà còn tạo hiệu quả kinh tế cao, giá cả ổn định.