sáng tác anime Nhật Bản

Cập nhập tin tức sáng tác anime Nhật Bản

Chỉ cần biết sáng tác nhạc nền cho anime có thể thu đến 1,2 tỷ đồng/ năm

Tuy nhiên ngành game Nhật Bản lại có mức lương khá thấp khi so sánh với Mỹ hay phương Tây