Sắp qua đời

Cập nhập tin tức Sắp qua đời

Da ở đầu gối, bàn chân và bàn tay của người cận kề cái chết xuất hiện các mảng lốm đốm xanh tím.