- Ngoài mức thu phí thử nghiệm khí thải, tới đây, ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống sẽ phải nộp phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Nội dung mới này đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trong dự thảo thông tư, sẽ ban hành tới đây. Văn bản này có bổ sung thêm đối tượng nộp phí, lệ phí.

Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu đối với ôtô từ 7 chỗ ngồi trở xuống, khi kiểm tra thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu phải nộp phí thử nghiệm nhiên liệu, khi đăng ký cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

{keywords}

Dự kiến, mức thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với ôtô từ 7 chỗ ngồi trở xuống sử dụng xăng là 16 triệu đồng/phép thử/lần, sử dụng diesel là 16,5 triệu đồng đồng/phép thử/lần.

Trường hợp phương tiện vừa đăng ký thử nghiệm khí thải vừa đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cacbon thì chỉ phải nộp một lần phí thử nghiệm khí thải.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp nhập khẩu xe 7 chỗ trở xuống còn phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng là 100.000 đồng/xe. 100% số tiền này nộp toàn bộ cho ngân sách Nhà nước.

N.Hà