Sáu Dân

Cập nhập tin tức Sáu Dân

Con trai chú Sáu Dân

Tôi quen biết với Dũng - con trai chú Sáu Dân - một cách bất ngờ.

Buổi xem phim đặc biệt cùng ông Sáu Dân

Sau ca mổ đặc biệt, Trần Đông A cùng nhóm giáo sư đầu ngành được ông Sáu Dân mời đến nhà chơi, chiếu phim cho xem. 

Nhớ nải chuối giao duyên của ông Sáu Dân

  "Tôi nhớ mãi nải chuối chín mọng, nải chuối giao duyên mà chính ông Sáu Dân tự tay ban đêm ra vườn chặt gửi lần đầu tiên vào hơn 9 giờ đêm để chúng tôi ăn đỡ đói".