SBV

Cập nhập tin tức SBV

Cuối 2015, USD lên 22.000 đồng: Không bất ngờ?

Quyết định điều chỉnh tăng tỷ giá thêm 1% ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2015 không quá bất ngờ.