Security Bootcamp 2022

Cập nhập tin tức Security Bootcamp 2022

VNPT 2 năm liên tiếp vô địch tại Đấu trường An toàn thông tin

Trong hai ngày 9 và 10/9, Cuộc thi Đấu trường An toàn thông tin (ATTT) - Security Bootcamp 2022 được tổ chức tại Quảng Ninh đã xướng tên nhà vô địch VNPT. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Tập đoàn VNPT chiến thắng tại cuộc thi.