sensor

Cập nhập tin tức sensor

Cảm biến máy ảnh cháy rụi khi chụp mặt trời

Một nhiếp ảnh gia ở Mỹ đã dùng một chiếc DSLR chụp nhật thực mà không dùng kính giảm sáng để cho mọi người thấy cảm biến bị cháy rụi trông ra sao.