sếp ghét

Cập nhập tin tức sếp ghét

Luật bất thành văn: Không biết nhậu thì đừng đòi tăng lương!

Ở Nhật, việc bạn nhậu giỏi hay hoàn thành công việc được đánh giá là quan trọng ngang nhau. Còn nếu từ chối tiệc rượu, gần như chắc chắn bạn sẽ bị sếp ghét!

Càng đẹp trai càng sẽ bị sếp ghét

Đời không như là mơ với những anh chàng đẹp trai. Bởi, càng đẹp trai càng khó thăng tiến trong sự nghiệp.