SetupDiag

Cập nhập tin tức SetupDiag

Cách sử dụng SetupDiag để chuẩn đoán và khắc phục lỗi cập nhật trên Windows 10

Nếu bạn không thể cập nhật Windows 10 lên phiên bản mới, hãy thử SetupDiag mà Microsoft tích hợp sẳn trên hệ điều hành.