sĩ quan chuyên nghiệp

Cập nhập tin tức sĩ quan chuyên nghiệp

Điều kiện chuyển từ sĩ quan dự bị lên sĩ quan chuyên nghiệp

Cho em hỏi sau khi tốt nghiệp, từ sĩ quan dự bị em có thể chuyển lên thành sĩ quan chính thức được không?

Điệu kiện để thành quân nhân chuyên nghiệp?

Em là hạ sĩ quan đang phục vụ tại ngũ. Nay em muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội, thành quân nhân chuyên nghiệp thì cần phải có những điều kiện gì mới được tuyển ạ?