siết tín dụng bất động sản

Cập nhập tin tức siết tín dụng bất động sản

Đại biểu quốc hội kiến nghị, cần có giải pháp về chính sách tiền tệ đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.