siêu bão haima

Cập nhập tin tức siêu bão haima

Siêu bão Haima chuẩn bị vào biển Đông thành bão số 8

Siêu bão Haima (Hải Mã) sẽ đi vào biển Đông nước ta hôm nay, sau khi càn quét Philippines với sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Siêu bão cấp 17 di chuyển thần tốc vào biển Đông

Siêu bão Hải Mã (Haima) với sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 đang di chuyển với vận tốc rất nhanh, sẽ đi vào biển Đông trong 2 ngày tới.