Silvers Rayleigh

Cập nhập tin tức Silvers Rayleigh

Vì sao những nhân vật này vẫn mạnh dù không ăn trái ác quỷ?

Đa phần người ăn trái ác quỷ trong One Piece đều mạnh nhưng không phải kẻ mạnh nào cũng đều dùng trái ác quỷ. Vậy tại sao những người này vẫn mạnh dù rằng không ăn trái ác quỷ để có năng lực đặc biệt? Tại sao khi mạnh rồi họ lại cũng không ăn trái ác quỷ cho mạnh thêm?