Simulator Sickness

Cập nhập tin tức Simulator Sickness

Có hai lý do dẫn tới tình trạng chóng mặt buồn nôn khi chơi game. Hoặc game tối ưu góc nhìn quá kém, hoặc bạn đúng là gặp phải tình trạng "say game" thật.