Simulator Sickness

Cập nhập tin tức Simulator Sickness

Chơi game có 5 phút đã chóng mặt buồn nôn? Đây là bài viết bạn cần đọc ngay!

Có hai lý do dẫn tới tình trạng chóng mặt buồn nôn khi chơi game. Hoặc game tối ưu góc nhìn quá kém, hoặc bạn đúng là gặp phải tình trạng "say game" thật.