sinh đẻ trong game phức tạp hơn đời thực

Cập nhập tin tức sinh đẻ trong game phức tạp hơn đời thực

Hóa ra sinh đẻ trong game lại còn rắc rối hơn ngoài đời

Yêu đương là một phần nhạy cảm nhưng không thể thiếu trong The Sims. Nó thể hiện game quan tâm tới mọi mặt của cuộc sống.