sinh viên Trường HUFLIT bị xâm hại

Cập nhập tin tức sinh viên Trường HUFLIT bị xâm hại

Nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị cảnh cáo; Văn Thanh ghi siêu phẩm giúp tuyển Việt Nam thoát thua Thái Lan… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.