Skate 4

Cập nhập tin tức Skate 4

12 phiên bản game tiếp theo cần phải lộ diện trong năm 2015 (Phần đầu)

(GameSao) - Đã đến lúc những: Red Dead Rebellion, Star Wars: The Force Unleashed III, Mafia III, Skate 4, Fallout 4, The Elder Scrolls VI và cả dự án tiếp theo của Naughty Dog phải lộ diện.