Slifer the Sky Dragon

Cập nhập tin tức Slifer the Sky Dragon

Game thủ Sài gòn bỏ ra 10 triệu đồng để sở hữu một lá bài hiếm của Yugi-oh

Lá bài này đã được một tay chơi khu vực miền Nam nhanh chóng “thâu nạp”. Mặc dù đây chưa phải là mức giá cao nhất của một lá bài Yugi-oH nhưng cũng đủ thấy độ chịu chơi của những Duelist Việt Nam.