M.B (Theo The Verge)

iPhone màn hình gập chỉ là cú lừa?

iPhone màn hình gập chỉ là cú lừa?

Tin đồn về smartphone màn hình gập của Apple cho thấy hướng thiết kế của sản phẩm sẽ khác với Galaxy Fold, lấy cảm hứng từ iPhone 11.