smartphone xếp hình

Cập nhập tin tức smartphone xếp hình

Bộ phận phần cứng bí mật của Facebook đang âm thầm phát triển smartphone "xếp hình"

Và dự án này được điều hành bởi một chuyên gia đã từng chỉ đạo phát triển smartphone Project Ara tại Google.