sơ kết

Cập nhập tin tức sơ kết

Tổng công ty VTC cần lấy CNTT làm nền tảng phát triển

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Tổng công ty VTC cần phát huy thế mạnh làm chủ công nghệ của mình, lấy CNTT làm nền tảng cho sự phát triển đột phá.

MobiFone: "Khoác áo Tổng công ty tạo ra động lực mới"

Trong 6 tháng đầu 2015, các chỉ tiêu kinh doanh của MobiFone đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014: thị phần bình quân tăng nhẹ 0,4%, doanh thu tăng 7,85%, trong đó riêng doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng tăng 17%, lợi nhuận tăng 7,96%.