sở

Cập nhập tin tức sở

"Quảng Ninh thuộc tốp đầu về ứng dụng CNTT trong CCHC"

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ghi nhận Sở TT&TT Quảng Ninh là một trong những đơn vị đi đầu, chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

Bổ nhiệm nhân sự của Sở do ai chịu trách nhiệm?

Còn trường hợp trưởng phòng GD-DT của thành phố thì có phải do chủ tịch thành phố ký quyết định thăng chức?